yay-qış

yay-qış
z. Hər zaman, həmişə, ilin bütün fəsillərində. O, yay-qış başaçıq gəzir.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • qış — is. İlin payızdan sonra gələn ən soyuq fəsli. Qarlı qış günündə. Bu il qış çox gec gəldi. – Doğrudur, kəndlərdə və balaca şəhərlərdə qışın o qədər bir səfası yoxdur, amma Tiflis kimi yerdə qış böyük bir qənimətdir. C. M.. O, şaxta, boranlı qış da …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • camə — is. <fars.> Paltar, camaşır. Çak eylədi camə, çəkdi nalə; Halı bədəl oldu özgə halə. F.. Qoysun başına molla gərək üç pud əmmamə; Yay, qış ola əynində onun bir cürə camə. Ə. Q …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • quzey — is. 1. Dağın, evin və s. nin gün düşməyən, günəş görməyən yeri; həmişə kölgəli yer (güney ziddi). İgidlər könlünə şikvə gətirmək; Necə dağdır quzeyində qar olmaz. Qur.. Əriyir yaz günü quzeydəki qar; Gəzir dağ döşünü gəlinlər, qızlar. S. V.. Yay …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • saxlanmaq — 1. Bax saxlanılmaq. Kənd təsərrüfat alətləri yay qış uçuq sökük, qaryağış tökülən bir xarabalıqda saxlanırdı. M. İ.. Üçüncü darvaza sağ yandan . . mal qara və bir neçə at saxlayan (f. sif.) tövlələr tərəfə açılırdı. Ə. Ə.. 2. qayıd. Özünü bu və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkbulandıran — sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – <Xiyabani Xanabadda evlərdə> yay qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir. M. İ.. 2. məc. Nifrət, ikrah hissi oyadan, mənfur, xoşagəlməz. Ancaq <Fərrux və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ürəkbulandırıcı — sif. 1. Ürəyi bulandıran. Ürəkbulandırıcı qoxu. – <Xiyabani Xanabadda evlərdə> yay qış ürəkbulandırıcı bir çirk, dözülməz bir üfunət hökm sürməkdədir. M. İ.. 2. məc. Nifrət, ikrah hissi oyadan, mənfur, xoşagəlməz. Ancaq <Fərrux və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xarabalıq — is. Xarabaya çevrilmiş yer, dağılmış, sökülmüş, viran qalmış yer; viranəlik. Kənddə təsərrüfat alətləri yay qış uçuq sökük, qar yağış tökülən bir xarabalıqda saxlanılırdı. M. İ.. Ay işığında <yolçu> bir xarabalıq qarşısında dayandığını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yaylı-qışlı — bax yay qış …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • keçmək — 1. f. 1. Hərəkət edərək, yeriyərək, addımlayaraq irəliləmək, yer dəyişmək, ötüb getmək. Yolla keçmək. Səki ilə keçərkən yoldaşımı gördüm. – Küçə ilə bir hambal, bir tay dalınca keçir. C. M.. <Kərim xan> Tehranın sakitləşməyə başlayan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • geyim — is. Əyinə geyilən hər şey; paltar, üst baş, libas. Qış geyimi. Sadə geyim. Hərbi geyim. – <Aslan bəy:> Üç ay var ki, görməmişəm, geyimini bilmirəm. . . C. C.. <Usta Ağabalanın> yay və qış libası bir birindən seçilməyib həmişə üç dörd… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”